Propozice zkoušky + jumping + NULKY 14. - 15. 10. 2017

11.09.2017 20:00

AGILITY KLADNO VÁS SRDEČNĚ ZVE

Kdy:                       14. - 15. 10. 2017

Kde:                       Jezdecké centrum Královický dvůr (u Slaného)

                              50.2630539 N, 14.0569333 E

                   (Povrch písek s geotextilií. Změna programu vyhrazena.)

Prezence:              časy jednotlivých prezencí budou upřesněny po uzávěrce dle přihlášených týmů

 

Program:               

 • PREZENCE A0 + A1   
 • A0 - KRÁLOVICKÉ NULKY  (Přístupno týmům bez složené zkoušky v kategorii A1, pes starší 18 měsíců, přihlášky zde)  -  
 • AO + JO = Neoficiální soutěž dle Soutěžního řádu dle bodu 2.1.4.3.
 • J0 + J1 - společný parkur pro nulky a jedničky (vyhodnocen bude ale zvlášť nulky a zvlášť jednicky)

 • Vyhlášení NULKY

 • 2x A1

 • Vyhlášení jedničky

 • PREZENCE A2
 • 2x A2 + J2
 • Vyhlášení dvojky
 • PREZENCE A3 
 • J3 + 2x A3
 • Vyhlášení trojky

Rozhodčí:         

14. 10. 2017 Vladimíra Čištínová

15. 10. 2017 Alice Boháčová  (CZ)

 

Startovné:           

420,- Kč / tým / den (nečlen KA ČR + 80,- Kč)

700,- Kč / tým / víkend (nečlen KA ČR + 200,- Kč)

300,- Kč / tým A0 / den (poběží se pouze v případě přihlášení alespoň 10 týmů, hodnotí se všechny velikosti dohromady)

 

 • splatné na konto: 2400466757 / 2010, 
 • VS = sobota 6 + číslo VP (nulky místo čísla VP uvedou svoje číslo mobilního telefonu), 
 • VS = neděle 7 +  číslo VP (nulky místo čísla VP uvedou svoje číslo mobilního telefonu),  
 • VS = oba dny: 4 + číslo VP (nulky místo čísla VP uvedou svoje číslo mobilního telefonu),   
 • zpráva pro příjemce „ZKOUŠKY2017“.
 • Z důvodu vysokých nákladů nevratné, o náhradnících rozhoduje pořadatel.

 

Přihlášky:        od  12. 9. 2017  

Uzávěrka:         11. 10. 2017 nebo do naplnění kapacity závodu (70 týmů)

 

Protest:            po složení zálohy 500,- Kč

 

Podmínky účasti: 

Psi, kteří se účastní závodů, musí být klinicky zdraví s platným očkováním (kompletní: vzteklina, psinka, parvo, lepto, hepatitida. 

Ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce), starší 18 měsíců. Na závody nebude umožněn přístup psům, kteří neprošli veterinární

přejímkou. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti

týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem

nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa či zranění psovoda,

za odložené věci. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku závodníka bez uvedení důvodu (startovné bude vráceno na účet odesílatele).

Podmínky areálu: Účastníci se mohou pohybovat pouze v prostorách, které jsou pro

ně určeny,  ZÁKAZ PARKOVÁNÍ U HALY - PARKOVIŠTĚ SE NACHÁZÍ CCA 60 METRŮ OD HALY. 

Pes musí být v celém Jezdeckém areálu a obci veden na vodítku a venčen

pouze v místech k tomu vyhrazeným, úklid exkrementů považujeme za samořejmost,

DĚKUJEME :-) Kouření pouze na vyhrazených místech. Za nedodržení stanovených

podmínek může být po majiteli psa požadována pokuta Kč 500,-.

 

 

Informace: agilitykladno@seznam.cz telefon: 604 841 531